Apple 4

VHS Mag brings us Apple 4, an iPhone romp through the Japanese city of Nagoya. Skaters and filmers are: Kento Yoshioka, Ryo Motohashi, Yudai Hoshino, Yudai Fujigasaki, Rio Morishige, Shintaro Hongo, Takeshi Kageyama, Raido Tajima, Rei Takazawa, Ren Suematsu, Taiga Hasegawa, Shoma Takeda, Leo Mizuno, and Yamato Kosuzu.